Over ons

Wij gaan iets doen waar je niet tegen kúnt zijn. We gaan samen, zélf duurzame energie opwekken. We beginnen klein, met een ‘Gezamenlijk zonnedak’. Een flink dak, waar je als inwoner van Drimmelen je zonnepanelen op kwijt kunt als je ze thuis niet kunt, niet wilt of niet mag leggen.

Het begin van ons initiatief dateert van eind 2018. Het was in die tijd hommeles in Drimmelen. De gemeente streeft ernaar in 2040 energieneutraal te zijn en de gemeenteraad stelde hiervoor het ‘Beleidskader grootschalige zonnevelden’ vast. Dat plan sprak over zonnevelden in de gemeente, maximaal 150 hectare. Da’s 150 keer 100m x 100m… In het buitengebied. 

‘Gele hesjes’

Dat viel bij de mensen die daar wonen niet zo best. Onze oprichters Camiel Wieme en Vera Koorevaar liepen in een geel hesje tussen de actievoerders. Camiel zou het zonnepark zo’n beetje in z’n achtertuin krijgen. “Hooge Zwaluwe is een dijkdorp en het zonnepark moet aan de rand van die dijk komen”, vertelde hij bij Omroep Brabant: “Mensen die daar wonen, kijken in de toekomst dus uit op alleen maar zonnepanelen.”

De pijn zat in twee dingen. Om te beginnen waren inwoners niet betrokken in de planvorming. En al snel werd duidelijk dat alleen de projectontwikkelaars er beter van zouden worden. Dus niet de mensen uit de gemeente. Maar de protesten bleven niet zonder resultaat. De gemeenteraad besloot het beleid aan te passen. Het oorspronkelijke plan is daarmee in ieder geval tot 1 januari 2021 van de baan. Rond die tijd hebben inwoners elkaar ook opgezocht om te kijken of er uit deze situatie ook nog iets goeds zou kunnen komen. De gemeente adviseerde hier de hele gemeente in te betrekken, met een klankbordgroep als resultaat. Samengesteld uit zo’n dertig mensen uit alle 6 de kernen. Hun conclusie: ‘We zijn niet tégen duurzame energie. Maar wij willen wel mee beslissen én mee delen in de voordelen. Want waarom moeten projectontwikkelaars verdienen aan iets waar wij de lasten van hebben?

Op 13 november 2019 zaten daarom Camiel Wieme uit Hooge Zwaluwe, Richard van der Maden uit Made en Vera Koorevaar uit Lage Zwaluwe bij de notaris. En werd de energie coöperatie van, voor en door Drimmelen opgericht. Opgewekt Drimmelen.

Doen wat je zegt!

Ondertussen is er niet stil gezeten. Een eerste subsidie werd toegekend! Het plan kwam in aanmerking voor een stimulans vanuit ‘Brabant geeft Energie’ ter waarde van €75.000,-. Daar zijn we hartstikke blij mee! De komende 2 jaar realiseren we in iedere dorpskern een aansprekend project dat de burgers van Drimmelen in beweging brengt voor de energietransitie*. 

We zetten het geld in om de gemeenschap te versterken en op een innovatieve manier te verbinden. Wij geloven in een beweging van onderop en werken aan meer verbinding tussen dorpen onderling, tussen boeren en burgers, en tussen gemeente en inwoners.

Het bestuur

  • Voorzitter: Camiel Wieme (06 – 1162 6484)
  • Secretaris: Richard van der Maden (06 – 2918 6808)
  • Penningmeester a.i.: Elise van Geel

Meer weten? Bel ons: 06 – 1162 6484
of mail naar bestuur@opgewektdrimmelen.nl.

*energietransitie staat voor: de overgang van olie en gas (fossiele energie) naar groene energie (uit de zon in ons geval)


Niets missen van nieuwe projecten?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief